Ako je tužba protiv dužnika odbačena zbog nenadležnosti suda ili kod drugog uzroka koji se ne tiće suštine stvari, pa povjerilac podigne ponovo tužbu u roku od tri mjeseca od dana pravnosnasnosti odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastarijevanje prekinuto prvom tužbom. Isto vrijedi i za pozivanje u zaštitu, i za isticanje prebijanja potraživanja u sporu, kao i u slučaju kad je sud ili drugi organ uputio dužnika da svoje prijavljeno potraživanje ostvaruje u parničnom postupku.

Dana 18.01.1992. godine na putu G.O.u M. dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao tuženi M.S., upravljajući teretnim vozilom marke „TAM“, reg.broja…, vlasništvo O.K. .Navedeno vozilo bilo je osigurano polisom osiguranja drugotužene … osiguranje dd S. br. 6722647 sa rokom važenja do 10.09.1992.godine.

Kod Općinskog suda Gradačac vođen je krivični postupak protiv prvotuženog M.S. pod brojem Ki ­6/92 ali isti zbog ratnih okolnosti nije okončan te je temeljem Zakona o amnestiji navedeni postupak obustavljen rješenjem ovog suda br. Kv – 8/2000 od 01.02.2000. godine.

U toj nezgodi smrtno je stradao S.B., sin tužitelja T.B. i F.B. i brat tužitelja H.B. Oštećeni T.B. i E.D. su upućeni da imovinsko pravne zahtjeve mogu ostvariti u parnici rješenjem ovog suda br. Kv 8/2000 od 01.02.2000. godine, Ki 8/99 i Ki6/92, koje je oštećeni T.B. primio dana 09.02.2000. godine.

Kako su tužitelji tužbu u ovom predmetu podnijeli dana 21.02.2000.godine, to sud nalazi da je tužba podnesena u okviru roka od 3 mjeseca predvidjenog odredbom čl. 390. Zakona o obligacionim odnosima,te da stoga nije osnovan istaknuti prigovor zastare potraživanja.

Nogometni klub kao organizator nogometne utakmice ne odgovara za materijalnu štetu na vozilu koju su počinili navijači.

Pogledaj više

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više

Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Pogledaj više