PRESUDA UZELAC I ĐEKIĆ protiv HRVATSKE,

 

U predmetu Uzelac i Đekić protiv Hrvatske,
Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući u odboru u sastavu:
Armen Harutyunyan, predsjednik,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo, suci,
i Renata Degener, zamjenica tajnika Odjela,
nakon vijećanja zatvorenog za javnost 28. travnja 2020. godine,
donosi sljedeću presudu koja je usvojena na navedeni datum:

POSTUPAK

1. Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju dvaju zahtjeva
(br. 6161/13 i 57863/14) protiv Republike Hrvatske koje su gđa Branka
Uzelac („prva podnositeljica zahtjeva“) i gđa Nada Đekić („druga
podnositeljica zahtjeva“) podnijele Sudu na temelju članka 34. Konvencije za
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana
10. prosinca 2012. odnosno 8. kolovoza 2014. Prva podnositeljica zahtjeva
hrvatska je državljanka, a druga podnositeljica zahtjeva hrvatska je i srpska
državljanka.
2. Prvu podnositeljicu zahtjeva zastupao je g M. Ličina, odvjetnik iz
Zagreba, a drugu podnositeljicu zahtjeva zastupao je g. J. Borić, odvjetnik iz
Beograda. Hrvatsku Vladu („Vlada“) zastupala je njezina zastupnica, gđa
Š. Stažnik.
3. Vlada je obaviještena o prigovorima u odnosu na pravo vlasništva
8. listopada 2015. (zahtjev br. 6161/13) i 7. rujna 2017. (zahtjev br.
57863/14), a ostatak zahtjeva odbačen je kao nedopušten sukladno pravilu 54.
stavku 3. Poslovnika Suda.
4. Vlada Srbije, koja je obaviještena o svome pravu da se umiješa u
postupak (zahtjev br. 57863/14) u skladu s člankom 36. stavkom 1.
Konvencije i pravilom 44. stavkom 1. točkom (a) Poslovnika Suda, to pravo
nije iskoristila.
5. Vlada je prigovorila ispitivanju zahtjeva od strane odbora. Nakon
razmatranja Vladinog prigovora Sud ga odbacuje.

ČINJENICE

I. OKOLNOSTI PREDMETA

6. Prva podnositeljica zahtjeva rođena je 1941. godine i živi u Zagrebu.
Druga podnositeljica zahtjeva rođena je 1940. godine i živi u Beogradu.

 

Cijeli dokument u PDF formatu mozete skinuti OVDJE