Zabrana diskriminacije

 

Član 10.

 

(1) Diskriminacija iz člana 8. ovog zakona zabranjena je u odnosu na:

  1. uvjete za zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla,
  2. uvjete rada i sva prava iz radnog odnosa,
  3. obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje,
  4. napredovanje u poslu i
  5. otkazivanje ugovora o radu.

(2) Odredbe ugovora o radu za koje se utvrdi da su diskriminirajuće po nekom od osnova iz člana 8. ovog zakona, ništave su.

 

__________________________

 

 

U poduzećima nerijetko postoji diskriminacija u odnosu na zanimanje, podjelu rada zbog koje su muškarci i žene usmjereni na različite vrste profesionalnih uloga i zadataka  (npr. sve čistačice žene), razdvajanje određenih radnih mjesta na „tipično muška“ (automehaničar, vozač, portir, taksist) i “tipično ženska“ (teta u vrtiću, učiteljica, medicinska sestra) pri zapošljavanju i izboru odgovarajućih kandidata ili kandidakinja.

Ne smatraju se diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao kada je priroda posla takva ili se posao obavlja pod takvim uvjetima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz člana 8. ovog zakona predstavljaju stvarni i odlučujući uvjet obavljanja posla, te da je svrha koja se time želi postići opravdana.

Uvjeti zaposlenja su ono što definira sigurnost zaposlenja, razlike u plaći i naknadama, radnim zadacima, privilegijama, ocjene radnih rezultata, napredovanje, osposobljavanje, disciplina, ili bilo koje drugo područje zaposlenja.

Starosna diskriminacija je najrasprostranjeniji oblik diskriminacije na tržištu rada.

Zakon je u ovoj odredbi propisao zabranu diskriminacije za sva prava iz radnog odnosa, kao i prilikom zasnivanja radnog odnosa i izbor kandidata za obavljanje određenog posla.

 

Odredbe ugovora o radu za koje se utvrdi da su diskriminirajuće po nekom od osnova iz člana 8. ovog zakona, ništave su. Odredbom člana 105. Zakona o obligacionim odnosima koja je u vezi sa okolnostima iz stava 2. ovog člana propisano je da ništavost neke odredbe ugovora ne povlaći ništavost i samog ugovora, ako on može opstati bez ništave odredbe, i ako ona nije bila ni uslov ugovora ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen.

Ali će ugovor ostati na snazi čak i ako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kad je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.