Sudska praksa

 

Član 93. Zakona o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU SINDIKALNOM POVJERENIKU DOPUŠTEN JE SAMO UZ OBAVEZU SUODLUČIVANJA SA FEDERALNIM MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA RAD, JER BEZ SAGLASNOSTI NAVEDENOG MINISTARSTVA NIJE MOGUĆE OTKAZATI UGOVOR O RADU SINDIKALNOM POVJERENIKU ZA VRIJEME OBAVLJANJA NJEGOVE DUŽNOSTI KAO I 6 MJESECI NAKON OBAVLJANJA TE DUŽNOSTI.

Iz obrazloženja:

Cilj ove zaštite je da se sindikalnom povjereniku omogući nesmetano sindikalno djelovanje, jer on mora imati sigurnost da neće dobiti otkaz ili na drugi način biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih zaposlenika iz razloga što se zauzimao za zaposlenike, pregovarao sa poslodavcem odnosno na drugi zakonit način sindikalno djelovao. Pravni osnov za ovakvu zaštitu nalazi se u Konvenciji Međunarodne organizacije rada broj 135 o zaštiti i olakšicama koje se daju radničkim predstavnicima. Sindikalnom povjereniku navedena zaštita pripada ne samo za slučaj otkaza već i za slučaj svakog drugog stavljanja u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlenike, pa tako i u slučaju njegovog rasporeda na drugo radno mjesto, jer se samo na taj način omogućava njegova efektivna zaštita od šikanoznog postupanja poslodavca.

Međutim, ovu zaštitu može uživati samo onaj povjerenik o čijem je imenovanju sindikat obavijestio poslodavca. Kod malih sindikata, koji djeluju samo kod jednog poslodavca, kako je to slučaj u ovoj pravnoj stvari, uobičajeno je da je sindikalni povjerenik ujedno i predsjednik sindikata.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 63 0 Rs 006467 11 Rev

od 06.11.2012. godine)