Iz sudske prakse R. Hrvatske:

 

 

Odredbom čl. 145. st. 2. ZR predviđeno je, da se donošenje programa zbrinjavanja viška zaposlenika smatra važnom odlukom prije čijeg se donošenja poslodavac mora savjetovati sa zaposleničkim vijećem, dok je odredbom st. 3. istog članka propisano da se podaci o namjeravanoj odluci moraju dostaviti zaposleničkom vijeću potpuno i pravovremeno, tako da mu se omogući da da primjedbe i prijedloge, kako bi rezultati rasprave stvarno mogli utjecati na donošenje odluke. Navedena obveza poslodavca u konkretnom slučaju nije izvršena, jer je program zbrinjavanja viška zaposlenika dostavljen sindikalnom povjereniku tek nakon donošenja, čime je onemogućeno savjetovanje, te je na taj način povrijeđena odredba čl. 145. st. 3. ZR.

(Vrhovni sud RH, br.: Rev-1370/01-2, od 27. 09. 2001)