Zaštita prava iz radnog odnosa

 

Član 114.

 

(1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.

(2) Ako poslodavac u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora iz člana 116. stav 1. ovog zakona neudovolji tom zahtjevu, radnik može u daljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.

(3) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana, osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom.

 

________________________

 

 

Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.

 

Ako poslodavac u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora iz člana 116. stav 1. ovog zakona neudovolji tom zahtjevu, radnik može u daljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.

 

Analizirajući ovu odredbu može se izvesti zaključak da radnik može podnijeti tužbu u okviru roka od maksimalno 180 dana od dana kad mu je nastala povreda prava iz radnog odnosa . Naime radnik ima pravo da se obrati poslodavcu u roku od 30 dana, zatim 60 dana za postizanje dogovora o mirnom rješavanju spora iz člana 116. stav 1. ovog zakona.  Vansudsko mirno rješavanje spora je u stvari postupak mirenja u kojem i jedna i druga strana u sporu međusobnim popuštanjem postižu dogovor o spornim pitanjima.

Ako se spor ne uspije rješiti u postupku mirenja radnik može u daljem roku od 90

dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom. Sveukupno 180 dana.

 

Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana, jedini izuzetak je napravljen u slučaju otkaza ugovora o radu,  u skladu sa ovim zakonom.

Međutim i kod otkaza ugovora o radu, u odluci o otkazu treba navesti pouku o pravnom lijeku i rok u kojem se može tražiti zaštita prava.

 

Teret dokazivanja da se obratio poslodavcu leži na radniku, dok je teret dokazivanja poslodavca samo u pogledu nezakonitog otkaza ugovora o radu. Ove odredbe služe da se radni sporovi brže rješavaju, da se rješavaju kod poslodavca.

 

Potrebno je istaći da zaštita prava iz radnih odnosa podrazumjeva: 1) internu zaštitu unutar firme; 2) sudsku zaštitu; 3) vansudsku zaštitu u koju spada medijacija, mirenje, arbitraža; 4) upravnu zaštitu koja se ostvaruje preko inspekcije rada i 5) prekršajnu zaštitu.