Zastara novčanih potraživanja

 

Član 115.

 

Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarjevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

________________________

 

 

Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarjevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

 

Član 83. stav 2. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa.

Član 106. Zakona o radu.

Član 372. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima.

PRAVO ZAPOSLENIKA NA NOVČANO POTRAŽIVANJE OD POSLODAVCA NIJE OGRANIČENO ROKOM ZA TUŽBU, ALI PODLIJEŽE APSOLUTNOJ ZASTARI POTRAŽIVANJA KAO I SVA DRUGA OBLIGACIONO-PRAVNA POTRAŽIVANJA.

Iz obrazloženja:

Prema odredbama Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa koji je bio na snazi do stupanja na snagu Zakona o radu (05.11.1999. godine), te odredbama Zakona o radu pravo radnika na novčano potraživanje od poslodavca nije ograničeno rokom za tužbu, ali podliježe apsolutnoj zastari potraživanja, kao i sva druga obligaciono pravna potraživanja.

Prema odredbama člana 106. Zakona o radu apsolutna zastara potraživanja iz radnog odnosa nastupa za tri godine od dana nastanka potraživanja, a isto pravilo važilo je i u vrijeme važenja Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa i to primjenom opštih načela, tj. odredaba Zakona o obligacionim odnosima koji je u članu 372. stav 1. predvidjeo da povremena potraživanja (kao što su plaće) zastarjevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja.

(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj: Rev–908/04 od 24.01.2006. godine).