Mirno rješavanje sporova

 

Član 116.

 

(1) Prije podnošenja tužbe radnik i poslodavac mogu se dogovoriti o mirnom rješavanju spora na način i pod uvjetima predviđenim zakonom.

(2) Ukoliko se postupak iz stava 1. ovog člana ne okonča u razumnom roku, koji ne može biti duži od 60 dana ili se postupak mirenja okonča neuspješno, radnik ima pravo da podnese tužbu nadležnom sudu, u rokovima iz člana 114. ovog zakona koji teku od dana okončanja postupka mirenja.

 

_____________

 

 

Prije podnošenja tužbe radnik i poslodavac mogu se dogovoriti o mirnom rješavanju spora na način i pod uvjetima predviđenim zakonom.

Radi se o vansudskom rješavanju spora između radnika i poslodavca.

Ukoliko se ovaj postupak ne okonča u razumnom roku, koji ne može biti duži od 60 dana ili se postupak mirenja okonča neuspješno, radnik ima pravo da podnese tužbu nadležnom sudu, u roku od 90 dana. Ovaj rok teče od dana okončanja postupka mirenja.

Nakon isteka roka od 90 dana nastupa zastarjelost pokretanja i vođenja postupka.