Ustavni sud Federacije je Presudom broj: U-36/18 od  12.11.2019. godine konstatovao da se osporenom odredbom člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju  kojom se propisuje obustava isplate penzije u slučaju stjecanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju, neproporcionalno i neopravdano, bez zasnovanosti u eventualnom opravdanom javnom interesu, zakonodavac umiješao, odnosno ograničio neometano uživanje tog prava na stečenu imovinu (penziju), te u  suštini derogirao stečeno pravo fizičkog lica na neometano uživanje imovine, a što nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Stajalište ovog suda je da se u konkretnom slučaju, ne može donosilac  osporene odredbe Zakona pozivati na izuzetke od opšteg pravila da svako ima pravo na neometano uživanje svoje imovine, jer ne postoji utvrđen javni interes koji bi eventualno opravdavao derogiranje ovog stečenog prava.

 

Cijeli teskt Presude pročitajte u nastavku!

________________________________________

Bosna i Hercegovina

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

USTAVNI SUD

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: U-36/18

Sarajevo, 12.11.2019. godine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o predočenom ustavnom pitanju od strane Kantonalnog suda u Zenici koje se odnosi na utvrđivanje ustavnosti  člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te zahtjevu Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine  za utvrđivanje ustavnosti istog člana, na osnovu čl. IV.C.3.10.(2)a) i člana IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 12.11.2019. godine, donio je

 

 

KOMPLETAN TEKST U WORDU MOŽETE POGLEDATI OVDJE