Način i postupak formiranja Vijeća zaposlenika

 

Član 121.

 

Način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeća zaposlenika, uređuju se zakonom.

 

________________

 

Način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeća zaposlenika, uređuju se Zakonom o vijeću zaposlenika, koji je potrebno uskladiti sa Zakonom o radu.