Reprezentativnost sindikata za područje djelatnosti

 

Član 124.

 

Reprezentativnim sindikatom za jedno ili više područja djelatnosti smatra se sindikat koji, pored uvjeta iz člana 122. ovog zakona ispunjava i uvjet da ima najmanje 30% članova od ukupnog broja zaposlenih u području djelatnosti (grani) na teritoriji Federacije, odnosno području kantona.

 

________________

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, tj. donošenjem  Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Reprezentativnim sindikatom za jedno ili više područja djelatnosti smatra se sindikat koji, pored uvjeta iz člana 122. ovog zakona ispunjava i uvjet da ima najmanje 30% članova od ukupnog broja zaposlenih u području djelatnosti (grani) na teritoriji Federacije, odnosno području kantona.

 

Ovaj sindikat treba biti registrovan kod nadležnog organa, finansirati se pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora, te ispunjavati i uvjet da ima najmanje 30% članova od ukupnog broja zaposlenih u području djelatnosti (grani) na teritoriji Federacije ukoliko se formira za područje Federaciji ili  na teritoriji kantona ukoliko se formira za područje kantona. Dakle radi se o osnivanju granskog reprezentativnog sindikata za jedno ili više područja djelatnosti.

 

 

Programski ciljevi i zadaci sindikata su mogu biti izgradnja jedinstvene strategije za kolektivno pregovaranje, zalaganje za očuvanje realnog standarda zaposlenih, primjena zakonske regulative kojom se obezbjeđuje ekonomska i socijalna zaštita i sigurnost članstva, aktivnosti na sprječavanju umanjenja prava radnika u slučaju izmjena Zakona o radu, potpisivanje i dosljednu primjenu Granskog kolektivnog ugovora, zaštita utvrđenih kolektivnih prava u Općem i Granskom kolektivnom ugovoru, poboljšanje uslova rada članstva, pružanje pravne pomoći i zaštita sindikalnog članstva, pomoć privredi kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi zakonito provođenje procesa privatizacije na transparentan i pravičan način, očuvanje postojećih radnih mjesta, te jačanje zapošljavanja.