Preispitivanje utvrđene reprezentativnosti

 

Član 132.

 

Sindikat i poslodavci, odnosno njihova udruženja mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti, ukoliko smatraju da su promijenjene činjenice na osnovu kojih je utvrđena reprezentativnost po isteku roka od jedne godine od dostave rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti.

 

_________________

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, tj. donošenjem  Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Sindikat i poslodavci, odnosno njihova udruženja mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti, ukoliko smatraju da su promijenjene činjenice na osnovu kojih je utvrđena reprezentativnost po isteku roka od jedne godine od dostave rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti.

 

Ukoliko bi se desilo na primjer da je reprezentativni sindikat ili udruženje poslodavaca  izgubilo određeni broj članova, te da je trenutni broj članova ispod zakonom propisanog minimuma radilo bi se o promijenjenim činjenicama, te bi se osnovano mogao podnijeti zahtjev za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti.

Međutim ova nova „promijenjena činjenica“ bi se mogla istaknuti tek po isteku roka od jedne godine od dostave rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti konkretnom sindikatu ili udruženju poslodavaca.

 

Ako bi se desilo da sindikat i poslodavci, odnosno njihova udruženja podnesu zahtjev za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti, zbog promijenjene činjenice na osnovu kojih je utvrđena reprezentativnost prije isteka roka od jedne godine od dostave rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti, nadležni organ povodom tako stavljenog zahtjeva će utvrditi da po važećim propisima nema uvjeta za pokretanje postupka, o čemu će donijeti zaključak, kojim će se podneseni zahtjev odbaciti kao preuranjen.