XVI. KOLEKTIVNI UGOVORI

Vrste kolektivnih ugovora

 

Član 137.

(1) Kolektivni ugovor može se zaključiti kao opći, granski i pojedinačni (kod poslodavca).

(2) Opći kolektivni ugovor zaključuje se za teritoriju Federacije, a granski kolektivni ugovori za teritoriju Federacije ili područje jednog ili više kantona.

_________________

 

 

Kolektivni ugovor može se zaključiti kao opći, granski i pojedinačni (kod poslodavca).

 

Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje su ga zaključile, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Kolektivni ugovori pojavljuje se kao najznačajniji opći akt  kojim se uređuju prava i obaveze strana potpisnica, bez miješanja države, u radnom zakonodavstvu naše države.

 

Kolektivnim ugovorom uređuju se i pravila o postupku kolektivnog pregovaranja, postupak otkazivanja kolektivnog ugovora i razlozi i rokovi za njegovo otkazivanje, sastav i način postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova.

Dakle kolektivnim ugovorom bliže se uređuju prava po osnovu rada, obim prava i način i postupak njihovog ostvarivanja.

 

Kolektivnim ugovorom moguće je utvrditi samo povoljnija prava u odnosu na prava utvrđena Zakonom o radu, jer se zakonom garantuje minimum prava.

Prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora do punog izražaja treba doći načelo in favorem laboratoris, što bi u slučaju zaključivanja kolektivnog ugvovora značilo da se ne mogu utvrditi manja prava u odnosu na prava utvrđena Zakonom o radu.

 

Kolektivni ugovori su sui generis izvori radnog zakonodavstva.

 

Kolektivni ugovori u razvijenim zemljama EU su temeljni dokumenti na osnovu kojih se određuje visina plaća kod poslodavaca, kako u javnom sektoru, tako i kod privatnika. Prema Zakonu o radu plaća radnika utvrđuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Prednost uređivanja ovog i drugih temeljnih prava kolektivnim ugovorom je što se radnicima pruža prilika da se, putem svojih organizacija – sindikata, izbore za povoljnije uvjete rada i prava iz radnog odnosa od onih koja su propisana zakonima ili sadržana u njihovim individualnim ugovorima o radu.

 

Za poslodavce ovaj mehanizam pruža prednost što mogu odnose s radnicima regulisati na kolektivnoj razini (umjesto za svakog radnika individualno), te kad se pregovara na razini koja uključuje više od jednog poslodavca postići međusobni dogovor o određenoj minimalnoj razini radnih prava kako bi se izbjegla nepoštena konkurencija (nadmetanje u snižavanju cijene proizvoda ili usluge na temelju snižavanja razine prava radnika). Također, za razliku od propisivanja uvjeta rada pravilnikom o radu, kolektivni ugovor ima prednost što potvrđuje da je o njegovim odredbama postignuta saglasnost obje strane, te uobičajno sadrži tzv. klauzulu o socijalnom miru, odnosno odredbu kojom se radnici obvezuju da za vrijeme važenja kolektivnog ugovora neće pokretati štrajk o pitanjima o kojima su se ugovorom usaglasili sa poslodavcem.

 

Imajući u vidu navedeno, od ugovornih strana zavisi da li će, na kojem nivou i o čemu zaključiti kolektivni ugovor.

 

Opći kolektivni ugovor zaključuje se za teritoriju Federacije.

Granski kolektivni ugovori zaključuje se za teritoriju Federacije ili područje jednog ili  više kantona.

Pojedinačni kolektivni ugovor zaključuje se kod poslodavca.