Otkazivanje kolektivnih ugovora

 

Član 147.

 

(1) Kolektivni ugovor može se otkazati iz razloga, po postupku i u rokovima utvrđenim tim kolektivnim ugovorom.

(2) Otkaz kolektivnog ugovora obavezno se dostavlja svim ugovornim stranama.

 

__________________________

 

 

 

Razlozi zbog kojih se može otkazati kolektivni ugovor navode se u samom kolektivnom ugovoru. Također postupak otkazivanja i rokovi u okviru kojih se može otkazati usljed nastupanja otkaznog razloga ili saznanja za činjenicu zbog koje se daje otkaz,  propisuju se samim kolektivnim ugovorom.

 

Otkaz kolektivnog ugovora obavezno se dostavlja svim ugovornim stranama.

Otkaz mora biti u pisanom obliku u skladu sa uslovima iz kolektivnog ugovora i uz postupak propisan kolektivnim ugovorom.