Zaštita prava iz kolektivnog ugovora

 

Član 149.

 

Strane kolektivnog ugovora kao i radnici koji ostvaruju prava iz tog kolektivnog ugovora mogu pred nadležnim sudom zahtijevati zaštitu prava iz kolektivnog ugovora.

 

__________________________

 

 

Radnici koji smatraju da su im prava kolektivnog ugovora uskraćena ili povrijeđena mogu pred nadležnim sudom zahtijevati zaštitu prava iz kolektivnog ugovora. Isto važi i za sve strane koje su zaključile kolektivni ugovor.