Dobrovoljnost članstva

 

Član 15.

 

(1) Radnici odnosno poslodavci slobodno odlučuju o svom stupanju ili istupanju iz sindikata, odnosno udruženja poslodavaca.

(2) Radnik odnosno poslodavac ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva ili nečlanstva u sindikatu odnosno udruženju poslodavaca.

 

____________________

 

 

Da bi se neki sindikat/udruženje poslodavaca moglo smatrati nezavisnim, članstvo u njemu mora biti dobrovoljno. Sindikat/udruženja poslodavaca štiti i promiče prava i interese svojih članova. Radnik/poslodavac popunjavanjem i potpisom odgovarajućeg obrasca postaje član sindikata/udruženja poslodavaca.

 

Pravo svakoga radnika/poslodavca je da se učlani u sindikat/udruženje poslodavaca po svom izboru i zagarantovano je Zakonom o radu. Dobrovoljnim istupanjem radnika/poslodavca prestaje članstvo, te time prestaju sva prava i obaveze koja su proizilazila iz članstva u sindikatu/udruženju poslodavaca.

 

 

Prema stavu (2) ovog člana niko ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj, odnosno diskriminiran i na bilo koji način kažnjen zbog toga što je član sindikata/udruženja poslodavaca. Radnika/poslodavac ne smije biti izložen bilo kakvoj diskriminaciji ili kršenju njihovih prava zbog članstva ili nečlanstva u sindikatu odnosno udruženju poslodavaca. Radnik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj, zbog članstva ili nečlanstva vezano za pravičnu plaću, uvjete rada koji obezbjeđuju sigurnost i zaštitu života i zdravlja na radu, i druga prava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, u odnosu na druge radnike u istoj ili sličnoj situaciji.

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 1) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit  za prekršaj poslodavac – pravno lice, ako onemogući organiziranje sindikata ili radnika stavi u nepovoljniji položaj zbog članstva ili nečlanstva u sindikatu (član 14. stav 1. i član 15. stav 2.)