XIX. EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

Osnivanje Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH

 

Član 158.

 

(1) U cilju promicanja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslodavaca, te podsticanja zaključivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog usklađivanja sa mjerama ekonomske i socijalne politike, može se osnovati ekonomsko-socijalno vijeće.

(2) Ekonomsko-socijalno vijeće može se osnovati za teritoriju Federacije, odnosno za područje kantona.

(3) Ekonomsko-socijalno vijeće temelji se na trostranoj saradnji Vlade Federacije, odnosno vlade kantona, sindikata i udruženja poslodavaca.

(4) Ekonomsko-socijalno vijeće iz stava 2. ovog člana osniva se sporazumom socijalnih partnera, a posebnim zakonom uređuje se sastav, nadležnost, ovlaštenja i druga pitanja od

značaja za rad ovog vijeća

 

____________________

 

 

Ekonomsko-socijalno vijeće osniva se u cilju ostvarivanja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslodavaca, te podsticanja zaključivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog usklađivanja sa mjerama ekonomske i socijalne politike

 

Ekonomsko-socijalno vijeće može se osnovati za teritoriju Federacije, odnosno za područje kantona.

 

Ekonomsko-socijalno vijeće između ostalog:

‐ prati, razmatra i ocjenjuje uticaj ekonomske i socijalne politike i mjera ekonomske i socijalne politike na razvoj i socijalnu stabilnost;

‐ razmtra, podstiče zaključivanje i ocjenjuje primjenu kolektivnih ugovora i s tim u vezi

dostavlja informacije i obrazloženja ministarstvu nadležnom za rad;

‐ podstiče mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova;

‐ predlaže Vladi, poslodavcima i sindikatima vođenje usklađene politike cijena i plata;

‐ podstiče ideju tripartitnog, bipartitnog i drugih oblika socijalnog dijaloga na svim nivoima u rješavanju ekonomskih i socijalnih pitanja i problema;

‐ prati, razmatra i predlaže eventualne promjene zakona od uticaja na ekonomski i socijalni razvoj i u tom kontekstu položaj zaposlenika i poslodavaca;

 

Ekonomsko-socijalno vijeće temelji se na trostranoj saradnji Vlade Federacije, odnosno vlade kantona, sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Ekonomsko-socijalno vijeće osniva se sporazumom socijalnih partnera, a posebnim zakonom koji treba donijeti uređuje se sastav, nadležnost, ovlaštenja i druga pitanja od značaja za rad ovog vijeća.