Zabrana miješanja u funkcioniranje udruženja

 

Član 16.

 

(1) Poslodavcima ili udruženjima poslodavaca koji djeluju u sopstveno ime ili putem nekog drugog lica, člana ili zastupnika, zabranjuje se:

  1. miješanje u uspostavljanje, funkcioniranje ili upravljanje sindikatom;
  2. zagovaranje ili pružanje pomoći sindikatu sa ciljem kontroliranja takvog sindikata.

(2) Sindikatu koji djeluje u sopstveno ime ili putem nekog drugog lica, člana ili zastupnika, zabranjeno je miješanje u uspostavljanje, funkcioniranje ili upravljanje udruženjem poslodavaca.

 

______________________________

 

 

Poslodavcima ili udruženjima poslodavaca zabranjuje se miješanje u uspostavljanje, funkcioniranje ili upravljanje sindikatom jer se sindikat organizuje kako bi štitio prava i promicao interese radnika, u suprotnom došlo bi do narušavanja nečela nezavisnosti i slobode udruživanja i odlučivanja. Upravo iz ovih razloga a kako bi ostvarili svoje ciljeve sindikati moraju biti nezavisni u odnosu na državu i poslodavce, te bilo kakvo zagovaranje ili pružanje pomoći sindikatu sa ciljem kontroliranja takvog sindikata nije dozvoljeno.

 

Također sindikatu koji djeluje u sopstveno ime ili putem nekog drugog lica, člana ili zastupnika, zabranjeno je miješanje u uspostavljanje, funkcioniranje ili upravljanje udruženjem poslodavaca.