XXI. POSEBNE ODREDBE

Radna knjižica

 

Član 163.

 

(1) Radnik ima radnu knjižicu.

(2) Radna knjižica je javna isprava.

(3) Radnu knjižicu izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove rada

___________________

 

Odredbom člana 176. ovog Zakona je propisano da odredbe čl. 163. – 165. ovog zakona prestaju da važe 30.06.2016. godine. Poslodavac je dužan radniku vratiti radnu knjižicu, najkasnije u roku od dva mjeseca od prestanka važenja odredaba Zakona iz stava 1. ovog člana. Radne knjižice koje su prestale važiti u skladu sa stavom 1. ovog člana i dalje zadržavaju svojstvo javne isprave

 

U vezi sa navedenim potrebno je u radnoj knjižici izvršiti upis zadnjeg dana njenog važenja, odnosno radni staž radnika do 30.06.2016. godine, kao i uredno popuniti radnu knjižicu. Ovo je potrebno kako se ne bi dovelo u sumnju njeno svojstvo javne isprave, jer da bi određena isprava imala svojstvo javne isprave ona mora sadržavati propisane elemente. U radnoj knjižici treba biti upisan radni odnos radnika do njenog prestanka važenja.

 

Radna knjižica je javna isprava koja dokazuje radni odnos radnika u proteklom periodu.

 

Poslodavac mora vratiti radnu knjižicu radniku. Ukoliko radnik ne želi da je preuzme poslodavac treba postupiti u skladu sa pravilima o dostavljanju iz Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, kao bi se oslobodio svoje obaveze.

 

Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“, br. 42/09, 109/12 i 86/15)), regulisan je jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa čije je funkcija obrada, unos, usklađivanje i razmjena podataka o doprinosima, kontrola uplate doprinosa i dostavljenih podataka, te davanje informacija obveznicima uplate doprinosa i osiguranim licima. Isti je uspostavljen u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.