Povrat dokumenata radnika i izdavanje potvrde

 

Član 165.

 

(1) Pored radne knjižice iz člana 164. stav 2. ovog zakona, poslodavac je dužan radniku vratiti i druge dokumente i na njegov zahtjev izdati potvrdu o poslovima koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

(2) U potvrdi iz stava 1. ovoga člana ne mogu se unositi podaci  koji bi radniku otežavali zaključivanje novog ugovora o radu.

 

___________________

 

 

Pored radne knjižice poslodavac je dužan radniku vratiti i druge dokumente i na njegov zahtjev izdati potvrdu o poslovima koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

U potvrdi se ne mogu unositi podaci  koji bi radniku otežavali zaključivanje novog ugovora o radu.

 

Odredbom člana 176. ovog Zakona je propisano da odredbe čl. 163. – 165. ovog zakona prestaju da važe 30.06.2016. godine.