Nemogućnost zabrane zakonite djelatnosti udruženja

 

Član 17.

 

Zakonita djelatnost sindikata odnosno udruženja poslodavaca ne može se trajno ni privremeno zabraniti.

 

 

__________________________

 

 

Zakonita djelatnost sindikata odnosno udruženja poslodavaca ne može se trajno ni privremeno zabraniti. Odredbom člana 11. Evropske konvencije o ljudskim pravima propisano je da svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja s drugima, uključujući i pravo osnivanja sindikata i pridruživanja sindikatima zbog zaštite svojih interesa. Ova prava neće biti ograničena izuzev na način propisan zakonom i koji je neohodan u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti ili javne sigurnosti, u cilju sprječavanja nereda ili zločina, zaštite zdravlja ili morala ili zaštite prava sloboda drugih. Ovim članom se ne zabranjuje uvođenje zakonitih ograničenja na ona prava koja uživaju pripadnici oružanih snaga, policije ili državne administarcije.

 

Sindikatu odnosno udruženja poslodavaca se može zabraniti rad prema odredbi člana 44. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH. Ovom odredbom propisano je će se udruženju odnosno fondaciji zabraniti rad:

1) ako djeluje suprotno odredbama člana 3. stav 2. ovog zakona;

2) ako nakon prekršajnog kažnjavanja u povratu (član 50.) nastavi da obavlja djelatnosti koje nisu u skladu sa statutarnim ciljevima udruženja ili fondacije (čl. 14. i 22.);

3) ako nakon prekršajnog kažnjavanja u povratu (član 50.) nastavi da djeluje.

 

Djelovanjo suprotno odredbi člana 3. stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH podrazumjeva djelovanje u suprotnosti s ustavnim poretkom Bosne i Hercegovinen ili Federacije Bosne i Hercegovine, ili usmjereno ka njegovom nasilnom rušenju ili raspirivanju nacionalne, rasne, vjerske i druge mržnje ili diskriminacije zabranjene Ustavom i Zakonom.

 

Postupak za zabranu rada pokreće federalni tužilac odnosno kantonalni tužilac, a presudu o zabrani rada donosi Vrhovni sud Federacije BiH odnosno Kantonalni sud.