Član 172.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se poslodavac koji ne isplati plaću u roku utvrđenom u članu 79. stav 1. ovog zakona sa svim pripradajućim doprinosima.

 

____________________

 

 

Ovaj član je brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH broj 89/18).