Član 177.

 

 

Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu sa odredbama ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

 

___________________

 

 

Poslodavci koji zapošljavaju više od 30 radnika u obavezi su donijeti i objaviti Pravilnik o radu. Zakon je stupio na snagu 14.4.2016. godine, te su poslodavci bili u obavezi da do 14.10.2016. godine  usklade pravilnike o radu sa odredbama ovog zakona.

 

Pritom je potrebno imati u vidu da je ranije usvojeni Zakon o radu  (“Službene novine Federacije BiH” broj: 62/15) Ustavni sud Federacije BIH stavio van snage, jer su poslodavci po tom Zakonu već mijenjali kako pravilnik, tako i ugovore.

 

Ukoliko postupi suprotno članu 177. poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 71) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ne uskladi pravilnik o radu.

Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.