Član 180.

 

(1) Propisi, koji su predviđeni za provođenje ovog zakona, donijet će se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stava 1.ovog člana, primjenjivat će se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

___________________

 

 

Propisi, koji su predviđeni za provođenje ovog zakona, donijet će se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. S tim u vezi donesen je pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu koji je objavljen u Služebnim novinama Federacije BiH broj: 92/16.

Također mogu se donijeti i drugi propisi koji bi detaljnije reguliali pojedne oblasti kao što su propisi o poslovima koje ne može obavljati maloljetno lice i sl.

 

Uz navedeno potrebno je što prije donijeti i novi zakon iz oblasti zaštite na radu i provedbene propise uz taj zakon.

 

Do donošenja propisa iz stava 1.ovog člana, primjenjivat će se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.