KADA JE TUŽITELJ U DUŽEM VREMENSKOM PERIODU (4 GODINE) RADIO KAO RUKOVAOC MAŠINE, BIO UPOZNAT SA PRAVILNIM NAČINOM RADA NA MAŠINI, A  NE  RADI  SE  O  NAROČITO  KOMPLIKOVANOJ  MAŠINI  U  SITUACIJI  KADATUŽITELJ  DOŽIVI  POVREDU  NA  RADU,  RADEĆI  NA  TOJ  MAŠINI,  ON  SE  U PARNIČNOM  POSTUPKU  POKRENUTOM  NJEGOVOM  TUŽBOM  RADI  NAKNADE ŠTETE OD POSLODAVCA NE MOŽE SA USPJEHOM POZIVATI NA ČINJENICU DA GA  JE  POSLODAVAC RASPOREDIO  NA  RAD  NA  MAŠINI  ZA  KOJU  SE  TRAŽI ŠKOLSKA SPREMA KOJU ON NIJE POSJEDOVAO.

 

Iz obrazloženja

 

Nije osnovan revizijski prigovor da su nižestepeni sudovi pogrešno utvrdili da postoji

odgovornost  tužitelja  nastanku  štete  jer  da  je,  po  mišljenju  revidenta,  prevashodan  uzrok nastaloj šteti taj što je tuženi kao poslodavac rasporedio tužitelja kao KV bravara da radi na poslovima rukovaoca kružne pile, a da prije  toga nije bio potpuno osposobljen za rad na takvoj mašini. Kao što je već rečeno, prije štetnog događaja, tužitelj je četiri godine neprekidno radio na istom radnom mjestu, bio je upoznat sa pravilnim radom na mašini i bio je upoznat da na toj mašini istovremeno rade dva radnika, rukovaoc i pomoćnik. On kao rukovaoc te mašine imao je  pomoćnika  koga  je  sam  neposredno  prije  štetnog  događaja  oslobodio  od  rada  na  mašini (poslao da skuha kafu jer je slijedila pauza). Tužitelj je od strane nadređenih lica bio više puta upozoravan na nepravilan rad na kružnoj pili. Pored toga ne radi se o naročito komplikovanoj mašini koja bi zahtijevala izuzetne vještine za rad na istoj. Ovakav prigovor revizije mogao bi

biti osnovan da se povreda tužitelja na kružnoj pili dogodila prvih dana kada je tužitelj počeo da radi na istoj, ali prigovor iz gore navedenih razloga nije osnovan u situaciji kada se povreda tužitelja dogodila nakon četiri godine neprekidnog rada na toj mašini.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 36 0 P 002943 11 Rev

od 28.02.2013. godine)

“U ovom postupku tužitelj potražuje materijalnu štetu na vozilu, a koju štetu su počinili navijači drugotuženika – gostujućeg nogometnog kluba, pa pravilno zaključuje sud prvog stupnja da na strani prvotuženika (nogometnog kluba domaćina utakmice) kao organizatora priredbe nema odgovornosti. Ovo stoga, što je odredbom čl. 181. Zakona o obligacionim odnosima propisana odgovornost organizatora priredbi prema kojoj organizator odgovara za štetu nastalu smrću ili tjelesnom povredom, ali ne i za materijalnu štetu na vozilu tužitelja.

Pogledaj više

Iz činjeničnih utvrđenja nižestepenih sudova proizilazi da je tužitelj presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: K-645/04 od 28.03.2005. godine (pravosnažna sa danom 23.04.2008. godine) osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja mu je uračunata u vrijeme provedeno u pritvoru (period od 20.01.2004.- 20.07.2004.godine), ali je od 21.07.2004.godine pa do 31.03.2005.godine u pritvoru bio duže osam mjeseci i deset dana od izrečene mu kazne

Pogledaj više