Gramatička terminologija

 

Član 2.

 

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom zakonu uključuje oba roda.

 

__________________________

 

U Zakonu o radu za zaposlene osobe koristi se pojam radnik, što uključuje i muški i ženski pol, sve u cilju pojednostavljenja teksta, kako ne bi došlo do bespotrebnog opterećivanja odredbi sa dvostrukim izrazima koji imaju isto značenje kao što bi bilo u slučaju radnik-radnica ili radnik/ca.

Međutim potrebno je istaći da iako se u zakonskim odredbama koristi jednan rod zbog jednostavnosti teksta, prilikom poduzimanja svakodnevnih poslovnih i drugih aktivnosti mora se voditi računa o ravnopravnosti spolova.

Jezici naroda u Bosni i Hercegovini pružaju mogućnost lahkog i jednostavnog prilagođavanja jezika novim rodnim pravilima, ali takvo jezičko izražavanje nije često vidljivo u praksi. Prilikom sačinjavanja isprava, akata, dopisa i sl. prema Zakonu o ravnopravnosti spolova postoji obaveza korištenja jezičkog izražavanja koji odražava konkretan spol. Gender senzitivni jezik (rodnos osjetljiv jezik) u cilju ravnopravnosti spolova u fokus stavlja muški, ženski i srednji rod u smislu da se u pisanju (i govoru) koristi onaj oblik koji odražava ravnopravnost spolova.