Sudska praksa

 

UKIDANJU RADNOG MJESTA ZAPOSLENIKA NE MOŽE SE DATI PRAVNI  ZNAČAJ PREKIDA RADA DO KOJEG JE DOŠLO USLIJED NASTUPANJA OKOLNOSTI ZA KOJE ZAPOSLENIK NIJE KRIV I ZA KOJE VRIJEME ZAPOSLENIK IMA PRAVO NA NAKNADU PLAĆE.

Iz obrazloženja:

Odredba člana 72. stav 3. Zakona o radu reguliše poseban slučaj kada zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada, do kojeg je došlo uslijed nastupanja okolnosti za koje zaposlenik nije kriv. Radi se o kraćim ili dužim periodima rada do kojih

kod poslodavca može doći kao posljedica više sile, privremenih zastoja u proizvodnji (nedostatak sirovina, remont, nestanak struje) i sličnih okolnosti, koji periodi se tretiraju kao odsustvovanje sa rada uz naknadu plaće. U takvu okolnost ne bi se moglo uvrstiti i ukidanje radnog mjesta zaposlenika, pa je stoga neprihvatljivo pravno stanovište revidentice da se i u predmetnoj pravnoj stvari radi o situaciji koju ima u vidu odredba člana 72. stav 3. Zakona o radu i da je u skladu sa tom zakonskom odredbom tužbeni zahtjev trebalo usvojiti.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 63 0 P 003209 10

Rev od 12.05.2011. godine)