Polaganje stručnog ispita

 

Član 33.

 

Nakon završenog pripravničkog staža, pripravnik polaže stručni ispit, ako je to zakonom, propisom kantona ili pravilnikom o radu propisano.

_____________________________

 

 

Ovom odredbom je propisana obaveza polaganja stručnog ispita samo u slučajevima propisanim zakonom, propisom kantona ili pravilnikom o radu.

 

Formulacija ako je propisano propisom kantona znači da pitanje polaganja stručnog ispita može biti regulisano zakonom ili podzakonskim propisom kantona.

 

Bez obzira da li se stručni ispit reguliše zakonom, propisom kantona ili pravilnikom o radu potrebno je da se to pitanje reguliše na cijelovit način, tj. potrebno je urediti sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita, sastav komisije i njihove kompetencije, njihovu stručnu spremu, postupak polaganja ispita, sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu itd.