Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

 

Član 50.

 

(1) Godišnji odmor može se koristiti u dva dijela.

(2) Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna

naredne godine.

(3) Radnik koji ne iskoristi dio godišnjeg odmora u smislu stava 2. ovog člana, nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu.

(4) Radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja.

 

_____________________

 

 

 

U stavu 1. propisano je da se godišnji odmor može koristiti u dva dijela, dok je stavom 2. propisano da ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine.

 

Godišnji odmor može se koristiti u dva dijela na način utvrđen planom korištenja godišnjeg odmora.

Poslodavac je dužan pisanom odlukom obavijestiti radnika o trajanju godišnjeg odmora i periodu njegovog korištenja najmanje sedam dana prije korištenja godišnjeg odmora.

 

Radnik koji ne iskoristi dio godišnjeg odmora u smislu stava 2. ovog člana, nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu (stav 3. ovog člana).

 

Ukoliko radnik ne iskoristi godišnji odmor, a poslodavac zbog toga ne snosi krivicu, neće imati pravo na naknadu štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora.

 

S tim u vezi radnik koji zbog bolovanja ili korištenja porođajnog odsustva ne iskoristi godišnji odmor, ili dio godišnjeg odmora do kraja kalendarske godine, te traži da koristi godišnji odmor u narednoj godini za prethodnu godinu, nema na to pravo, bez obzira na razloge zbog kojih nije iskoristio godišnji odmor, jer je stavom 3. ovog člana izričito propisano da radnik koji ne iskoristi dio godišnjeg odmora nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu, i nije predviđen bilo kakav izuzetak.

 

Poslodavac donosi pojedinačno rješenje u kojem se navodi ukupno trajanje godišnjeg odmora, način korištenja (može biti u dva dijela), pravo na naknadu plate, te isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora, a može se navesti i pravo na korištenje jednog dana kad radnik to želi, uz obavezu obaviještenja najmanje tri dana prije njegovog korištenja.

 

U stavu 4. propisano je da radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja, te postoji obaveza poslodavca da mu to pravo omogući.

 

Pravo radnika da koristi jedan dan godišnjeg odmora kada želi nije bezuslovno. Smisao propisivanja tog prava je u tome da se radniku za manje privatne potrebe brzo, bez provođenja zahtjevnih procedura i posebnih odobrenja, omogući da jedan dan izostane s posla.

 

Time nastaje situacija da je ono što radnik dobiva korištenjem jednog dana godišnjeg odmora u očitom nesrazmjeru s onim što poslodavac time gubi. Takvim postupanjem nastala bi faktički neravnopravnost strana u radnom odnosu, jer bi jedna strana svjesno koristila svoje pravo u nevrijeme za drugu stranu.

 

Imajući u vidu stav 4. ove odredbe radnik bi imao pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja, ali uz ograničenja koja bi se postavila kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.