Zabrana nejednakog postupanja

 

Član 60.

 

(1) Poslodavac ne može odbiti da zaposli ženu zbog njene trudnoće niti može za vrijeme trudnoće, korištenja porođajnog odsustva, te za vrijeme korištenja prava iz čl. 63., 64. i 65. ovog zakona otkazati ugovor o radu ženi, odnosno radniku koji se koristi nekim od spomenutih prava.

(2) Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme ne smatra se otkazom ugovora o radu u smislu stava 1. ovog člana.

(3) Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći, osim ako radnica zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.

 

_________________

 

 

 

Prema stavu 1. ovog člana poslodavac ne može odbiti da zaposli ženu zbog njene trudnoće niti može za vrijeme trudnoće i korištenja porođajnog odsustva otkazati ugovor o radu. Također poslodavac ne može otkazati ugovor o radu ženi, odnosno radniku koji se koristi nekim od sljedećih prava: a) rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva u skladu sa članom 63., b) rad sa polovinom punog radnog vremena do tri godine života djeteta u skladu sa članom 64. i c) odsustva radi dojenja u skladu sa članom 65. ovog zakona.

 

Ovim stavom u navedenim slučajevima predviđena je zaštita žena jer su i prilikom samog zapošljavanja žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarca, s obzirom da   poslodavci nisu blagonakloni prema trudnim ženama, i na razne načine izbjegavaju da ih zaposle.

 

Međutim prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme ne smatra se otkazom ugovora o radu u smislu stava 1. ovog člana, te su ovim slučajevima ugovora o radu na određeno vrijeme neće produžiti (stav 2.).

Naime ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme prestaje ex lege istekom vremena na koji je sklopljen.

 

Također prema stavu 3. ovog člana poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći, osim ako radnica zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 39) i 40) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako odbije zaposliti ženu zbog trudnoće ili za vrijeme trudnoće, korištenja porođajnog odsustva te za vrijeme korištenja prava iz čl. 63., 64. i 65. otkaže ženi ili radniku koji se koristi nekim od spomenutih prava ugovor o radu (član 60. stav 1.) ili zatraži bilo kakve podatke o trudnoći osim ako radnica zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica (član 60. stav 3.).

Također vidjeti član 171. ZOR-a stavove (2), (3) i (4).