Pravo žene na odsustvo radi dojenja

 

Član 65.

 

(1) Žena koja doji dijete, a koja nakon korištenja porođajnog odsustva radi puno radno vrijeme, ima pravo da odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju od po sat vremena radi dojenja, do navršene jedne godine života djeteta.

(2) Vrijeme odsustva iz stava 1. ovog člana računa se u puno radno vrijeme.

 

_________________

 

 

Nakon porođajnog odsustva žena koja doji dijete ima pravo da odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju od po sat vremena radi dojenja. Ovo pravo žena ima do navršene jedne godine života djeteta, pod uslovom da radi puno radno vrijeme.

 

Vrijeme odsustva računa se u puno radno vrijeme što znači da ima pravo na naknadu plate, tj. ženi ne može biti umanjena plata, te ima pravo i na topli obrok i sva druga prava kod poslodavca.

 

Problem koji se može pojavit je udaljenost mjesta rad od mjesta stanovanja majke.

U tom slučaju poslodavac može omogućiti i obezbjediti ženi na njen zahtjev prostoriju u tu svrhu ili organizovanje jaslica u firmi, i sl.

 

 

Ukoliko postupi suprotno ovoj odredbi poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 44) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako onemogući ženi da odsustvuje sa posla radi dojenja djeteta (član 65.).

Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.