Jednakost plaća

 

Član 77.

 

(1) Poslodavac je dužan radnicima isplatiti jednake plaće za rad jednake vrijednosti bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, spolnu, političku i sindikalnu pripadnost kao i drugi diskriminatorni osnov iz člana 8. stav 1. ovog zakona.

(2) Pod radom jednake vrijednosti podrazumijeva se rad koji zahtijeva isti stepen stručne spreme, istu radnu sposobnost, odgovornost, fizički i intelektualni rad, vještine, uslove rada i rezultate rada.

________________

 

 

Stavom 1. ovog člana propisano je da je poslodavac dužan radnicima isplatiti jednake plaće za rad jednake vrijednosti bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, spolnu, političku i sindikalnu pripadnost kao i drugi diskriminatorni osnov iz člana 8. stav 1. ovog zakona.

 

Stavom 2. ovog člana propisano je da pod radom jednake vrijednosti podrazumijeva:

– rad koji zahtijeva isti stepen stručne spreme

– istu radnu sposobnost,

– odgovornost,

– fizički rad

– intelektualni rad,

– vještine,

– uslove rada i

– rezultate rada.

 

Članom 120. stavom (2) Zakona o radu Republike Srpske propisano je da se radnicima garantuje jednaka plata za isti rad ili rad iste vrijednosti koji ostvaruju kod poslodavca, dok je stavom 3. propisano  da se pod radom iste vrijednosti podrazumijeva rad za koji se zahtijeva isti stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, u kome je ostvaren jednak radni doprinos uz jednaku odgovornost.

Stavom 4. propisano je da odluka poslodavca ili sporazum sa radnikom koji nisu u skladu sa stavom 2. člana 120. – ništavni su.

Stavom 5. propisano je da u slučaju povrede prava iz stava 2. člana 120., radnik ima pravo da pokrene postupak za naknadu štete.

 

 

Dakle plaća radnika za rad na istom radnom mjestu treba biti različita jedino  po osnovu ostvarenih rezultata rada koji se iskazuju kroz ostvareni radni učinak. Ukoliko je ispravno postavljen sistem mjerenja radnog učinka, onda postoji mogućnost da se nagrade radnici koji ostvaruju bolje rezultate rada.