Ugovorena zabrana takmičenja

 

Član 86.

 

(1) Poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme, nakon prestanka ugovora o radu, a najduže dvije godine, radnik ne može zaposliti kod drugog lica koje je u tržišnoj utakmici sa poslodavcem i da ne može za svoj ili za račun trećeg lica, ugovarati i obavljati poslove kojima se takmiči sa poslodavcem.

(2) Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se u pisanoj formi ili može biti sastavni dio ugovora o radu.

 

____________________

 

 

Zakon o radu razlikuje zakonsku i ugovornu zabranu takmičenja radnika sa poslodavcem, što zavisi od perioda u kojem je radniku zabranjeno obavljati određenu djelatnost.

 

Ovom odredbom propisano je mogućnost, a ne obaveza ugovoranja zabrane takmičenja.

 

Zabrana predviđena u ovoj odredbi može važiti samo određeno vrijeme, nakon prestanka ugovora o radu, a najduže dvije godine.

 

U ovom slučaju radnik se ne bi mogao zaposliti kod drugog lica koje je u tržišnoj utakmici sa poslodavcem i ne bi mogao za svoj ili za račun trećeg lica, ugovarati i obavljati poslove kojima se takmiči sa poslodavcem.

 

Dakle ne može se ugovoriti opća zabrana zaposlenja u djelatnosti koju obavlja poslodavac jer bi isto bilo u suprotnosti sa pravom na rad i slobodom rada zagarantovanim Ustavom. Razlozi zbog kojih se isto ugovora je opasnost da radnik znanja i iskustva te poslovne tajne koje je saznao kod bivšeg poslodavca prenese novom poslodavcu.

 

S tim u vezi zabrana takmičenja ugovora se u pravcu da se:

  • radnik ne može zaposliti kod drugog lica koje je u tržišnoj utakmici sa poslodavcem i
  • ne može za svoj ili za račun trećeg lica, ugovarati i obavljati poslove kojima se takmiči sa poslodavcem.

 

Ugovorena zabrana takmičenja obavezuje radnika samo ako je ugovorom poslodavac preuzeo obavezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovine prosječne plaće isplaćene radniku u periodu od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

 

Predmetni ugovor se zaključuje u pisanoj formi ili može biti sastavni dio ugovora o radu.

 

Odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. Revr-1179/10 od 12. siječnja 2011. potvrđeno je stajalište nižestepenih sudova da je za postojanje tržišne utakmice prije svega bitno je li trgovačko društvo kod kojeg je radnik prije radio i trgovačko društvo s kojim je radnik sklopio novi ugovor o radu na tržištu nudilo iste proizvode i iste usluge, te se upravo na taj način takmičilo na tržištu. Također, nužno je i ispunjavanje obaveze isplate naknade radniku zbog ugovorne zabrane utakmice.