Sudska praksa

 

Član 78. stav 1. Zakona o radu

 

U SLUČAJU KRŠENJA UGOVOROM PREUZETE OBAVEZE TZV. ZABRANE

KONKURENCIJE POSLODAVAC IMA PRAVO NA NAKNADU UGOVORNE

KAZNE OBRAČUNATE NA NAČIN I U VISINI PREDVIĐENOJ UGOVOROM O

RADU ILI PRAVILNIKOM O RADU.

 

Iz obrazloženja:

Odredbom člana 11. ugovora o radu zaključenog između stranaka 01.04.2005.godine decidno je određeno šta se podrazumjeva pod tržišnom utakmicom, a to je „rad kod banke, mikrokreditne organizacije i druge finansijske institucije čija je djelatnost kreditiranje ili slične finansijske operacije ili usluge koje su djelatnost Poslodavca“. Kako je nesporno utvrđeno da se tužiteljica zaposlila kod ProCredit bank na radnom mjestu kreditni službenik, to proizilazi da je takvim svojim postupanjem ona povrijedila ugovorenu zabranu, na koji način su se i po shvatanju ovog suda stekli uslovi za potraživanje traženog iznosa od 11.851, 80 KM, na ime ugovorne kazne. Kod takvog

decidnog određenja klauzule zabrane konkurencije, bez uticaja je na zakonitost pobijane

presude okolnost što Pravilnikom o radu tužitelja nije precizirano o kojim se poslovima radi.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 70 0 Rs 000587 10

Rev od 21.04.2011. godine)

 

 

 

Odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. Revr-1179/10 od 12. siječnja 2011. potvrđeno je stajalište nižestupanjskih sudova da je za postojanje tržišne utakmice prije svega bitno je li trgovačko društvo kod kojeg je radnik prije radio i trgovačko društvo s kojim je radnik sklopio novi ugovor o radu na tržištu nudilo iste proizvode i iste usluge, te se upravo na taj način takmičilo na tržištu. Također, nužno je i ispunjavanje obveze isplate naknade radniku zbog ugovorne zabrane utakmice.