Prestanak ugovorene zabrane takmičenja

 

Član 88.

 

Uvjeti i način prestanka zabrane takmičenja uređuju se ugovorom između poslodavca i radnika.

 

_____________

 

 

Uvjeti i način prestanka zabrane takmičenja uređuju se u samom ugovoru o radu ili posebnim ugovorom.

 

 

Dakle, ugovornom zabranom takmičenja zakonom je priznata zaštita samo objektivno opravdanih poslovnih interesa poslodavca. U tom smislu potrebno je ukazati na sudsku praksa R. Hrvatske budući da domaća sudska praksa u vezi sa ovom odredbom nije dostupna.  Naime Odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. Rev-1179/10 od 12. januara 2011. potvrđeno je stajalište nižestepenih sudova da je za postojanje tržišne utakmice prije svega bitno je li trgovačko društvo kod kojeg je radnik prije radio i trgovačko društvo s kojim je radnik sklopio novi ugovor o radu na tržištu nudilo iste proizvode i iste usluge, te se upravo na taj način takmičilo na tržištu. Također, nužno je i ispunjavanje obaveze isplate naknade radniku zbog ugovorne zabrane utakmice.

 

Naime, u konkretnom slučaju, poslodavac i radnica sklopili su dodatne ugovorne uglavke kao sastavne dijelove ugovora o radu kojima su ugovorili zabranu utakmice na rok od 12 mjeseci nakon prestanka radnog odnosa, te isplatu naknade radnici za vrijeme zabrane.

 

U revizijskom stadiju postupka pred Vrhovnim sudom među strankama je i dalje bilo sporno je li sklapanjem ugovora o radu s trgovačkim društvom „I.” d.o.o. tužiteljica/radnica povrijedila ugovornu zabranu utakmice.

 

Vrhovni sud RH procjenjivao je okolnosti s obzirom na utvrđenu činjenicu da tuženi i trgovačko društvo „I.” d.o.o. na tržištu ne nude iste proizvode i usluge budući da se tuženi promidžbom bavi samo radi reklamisanja svojih proizvoda dok trgovačko društvo „I.” d.o.o. na tržištu nudi i obavlja usluge promidžbe za druge osobe pa se ne može smatrati da se oni takmiče na tržištu.

 

U tom smislu Vrhovni sud također je zaključio da je drugostepeni sud pravilno ocijenio da tuženi nije dokazao da bi tužiteljica znanja, informacije i poslovne kontakte vezane uz posao koji je obavljala kod tuženika, koristila za vrijeme rada u „I.“ d.o.o.

 

Dakle, time što je tužiteljica sklopila ugovor o radu s trgovačkim društvom „I.” d.o.o., ona nije prekršila zabranu ugovorne utakmice.

 

Osim toga, odredbom člana ugovora kojom je ugovorena zabrana utakmice, ugovorena je i visina naknade koju je tuženi/poslodavac dužan isplaćivati tužiteljici/radnici za vrijeme trajanja ugovorne zabrane utakmice, ali tu naknadu poslodavac nije isplaćivao.

 

Stoga je, u smislu svega navedenog, Vrhovni sud RH u toj odluci reviziju tuženika/ poslodavca odbio i potvrdio nižestepene presude kojima je dosuđen iznos naknade tužiteljici/radnici.1

 

Ugovor o zabrani takmičenja može biti sklopljen kao posebni ugovor, a može biti sačinjen i kao sastavni dio ugovora o radu. No, svakako se mora sklopiti u pisanom obliku. Ugovorna zabrana takmičenja može se ugovoriti i kod ugovora o radu na određeno i kod ugovora na neodređeno vrijeme.

 

S druge strane, kada radnik otkaže ugovor o radu vanrednim otkazom zbog toga što je poslodavac teško povrijedio obavezu iz ugovora o radu, i ugovorna zabrana natjecanja bi trebala prestati da važi. Ugovorna zabrana takmičenja također bi trebala prestati važiti prije isteka ugovora odnosno zakonom propisanog razdoblja od najduže dvije godine i kada poslodavac otkaže ugovor o radu, a nema za to Zakonom o radu opravdani razlog (osim ukoliko obavijesti radnika da će mu za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja plaćati naknadu uredno i u propisanom iznosu).