Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Milana Dunovića donio je Presudu koja je objavljena u službenim novinama Federacije BiH, broj 23/20 od 3.4.2020. godine. Presudom je utvrđeno da je član 124. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18) u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Međutim ono što je bitno je da je sud utvrdio da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 89/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Cijeli teskt Presude pročitajte u nastavku!

_________________________________________

Službene novine Federacije BiH, broj 23/20

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Milana Dunovića, za ocjenu ustavnosti člana 124. Zakona o radu, te o zahtjevu istog podnosioca za ocjenu ustavnosti člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, na osnovu člana IV.C.3.10.(2) a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, primjenom člana 38. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj dana 26.02.2020. godine, donio je

 

 

PRESUDU

Utvrđuje se da je član 124. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18) u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrđuje se da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 89/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Obrazloženje 1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

 

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podneskom broj: 03-01-2-301-1/18 od 05.07.2018. godine, Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) je podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 124. Zakona o radu, a podneskom broj: 03-01-2-301-2/18 od 05.07.2018. godine zatražio je i donošenje privremene mjere, kojom bi se privremeno obustavila primjena osporenog člana Zakona o radu.

 

 

KOMPLETAN TEKST U WORDU MOŽETE POGLEDATI OVDJE