Smanjenje i oslobađanje od obaveze naknade štete

 

Član 92.

 

Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrđuju se uvjeti i način smanjenja ili oslobađanja radnika od obaveze naknade štete.

 

________________

 

 

Radnik se može djelomično ili u potpunosti osloboditi obaveze naknade štete, a uvjeti i način na koji se toga dolazi utvrđuju se kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

 

Uvjeti i način djelomičnog ili potpunog oslobođenja obaveze naknade štete koji se utvrđuju kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, moraju biti u skladu sa ovim zakonom, te se u tom smislu radniku ne mogu nametati obaveze koje su u suprotnosti sa zakonskim odredbama. Kod poslodavaca koji nisu vezani kolektivnim ugovorima bilo teritorijelnim ili granskim i koji nemaju obavezu donošenja pravilnika o radu pitanje smanjenja i oslobađanja od obaveze naknade štete može se regulisati i odlukom kao općim autonomnim aktom.

Razlozi za smanjenje i oslobađanje od obaveze naknade štete mogu bitii: naplata naknade štete radnika bi dovela u oskudicu, odnosno nemogućnost podmirivanja osnovnih životnih potreba sebe i svoje porodice, zatim teški materijalni položaj radnika, dosadašnje izvršavanje radnih i drugih obaveza radnika.