Predlagatelj je bio dužan dokazati da je njegovo pravo da se vrati na rad vjerojatno, dokazati da je on u pravu, a ne poslodavac koji mu stavlja na teret određeno postupanje i propuste, u stupnju u kojem bi po ocjeni dokaza sud stekao uvjerenje o vjerojatnosti prava predlagatelja, što ovdje nije uspio. Istovremeno s tim, predlagatelj nije dokazao niti da je poslodavac poduzeo korake uslijed kojih neće moći vratiti predlagatelja na rad, npr. raspisivanjem natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme drugog prof. engleskog jezika i književnosti, a sve i da jeste, ukoliko protivnik na koncu kao tuženi izgubi spor, dužnost će mu biti vratiti predlagatelja na posao, bez obzira što je već uposlio drugog uposlenika (na koji način, sud ne ulazi, jer je poslodavac dužan da izvrši sudsku presudu kako ona glasi kako zna i umije).

Posebno se napominje da je prema mišljenju ovog vijeća pogrešan stav da Ugovor o radu kod otkaza predstavlja dokaz o vjerojatnosti prava na nastavak radnog odnosa. Vjerojatnost prava za određivanje mjere osiguranja kod otkaza je vjerojatnost prava na povratak/ostanak u radnom odnosu, a naspram vjerojatno nezakonitog i nepravilnog postupanja poslodavca prilikom odlučivanja o otkazu.

Nezakonito i nepravilno postupanje poslodavca u postupku određivanja mjere osiguranja predlagatelj mjere mora učiniti vjerojatnim, a ne i 100% sigurnim, jer je to zadatak parnice. Primjera radi, donošenje odluke bez obrazloženja o razlozima za odluku o otkazu, provođenje postupka bez prisustva radnika, otkaz bez bilo kakve odluke i sl., jesu postupci poslodavaca koji ukazuju da predlagatelj vjerojatno s pravom traži poništenje otkaza i povratak na posao.

Ukoliko bismo prihvatili drugačiji stav, svi radnici kojima je dat otkaz imaju vjerojatno pravo (jer su imali zaključene ugovore o radu) za povratak na posao, čime bi institut otkaza bio obesmišljen i to na štetu poslodavca koji bi morao trpjeti svakog uposlenika, bez obzira na način njegovog rada. Ovo po mišljenju ovog vijeća nije bila intencija zakonodavca, koji dopušta poslodavcu otkaze ugovora o radu iz opravdanih razloga. Ako se svemu ovom doda i kumulativan uvjet koji se tiče opasnosti zbog nemogućnosti kasnijeg ostvarenja prava, tada je jasno zbog čega se potvrđuje prvostupanjsko rješenje u ovom slučaju. (Kantonalni sud u Sarajevu broj 65 0 Rs 836938 20 Mož od 21.07.2020. godine)