Svi dokumenti su u Wordu, dokumente preuzimate tako što kliknete na link “Word”

član 27 i 35 Rješenje o sukobu nadležnosti – WORD

član 34 st 1 Prijedlog stranke za rješavanje sukoba nadležnosti – WORD

član 34 st 1 Prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti – WORD

član 36 st 2 Ovlaštenje službenom licu za rješavanje upravnih stvari iz nadležnosti organa –  WORD

član 36 st 2 Ovlaštenje službenom licu za rješavanje upravnih stvari iz nadležnosti kolegijalnog organa – WORD

član 36 st 3 Rješenje o ovlaštenju službenog lica da rješava upravne stvari – WORD

član 36 st 3 Rješenje o ovlaštenju službenog lica da vodi upravni postupak – WORD

član 37 Rješenje Federalne – Kantonalne Vlade o ovlaštenju službenog lica – WORD

član 39 Ovlaštenje službenom licu – WORD

član 43 Akt službenog lica za rješavanje o izuzeću – WORD

član 44 st 1 Zahtjev za izuzeće službenog lica – WORD

član 45 st 8 i 46 Zaključak organa nadležnog za odlučivanje o izuzeću službenog lica – WORD

član 54 st 1 Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika – WORD

član 55 st 2 Zaključak o postavljanju zajedničkog predstavnika – WORD

član 63 st 2 u vez sa čl 121 Zapisnik podnošenje zahtjeva – WORD

član 63 st 2 u vezi sa čl 121 Zapisnik izmjena rješenja – WORD

član 64 Obavijest o vremenu prijema podneska – WORD

član 65 st 2 Potvrda o prijemu podneska – WORD

član 65 st 4 Akt o dostavljanju podneska primljenog putem pošte nadležnom organu – WORD

član 65 Zaključak o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti – WORD

član 66 Otklanjanje nedostataka podneska punomoć – WORD

član 67 st 1 i 66 st 2 Otklanjanje neodstataka nepotpisanog podneska – WORD

član 67 st 1 Poziv za ispravku podneska – WORD

član 67 st 2 Zaključak o odbacivanju podneska zbog formalnih nedostataka – WORD

član 69 i 154 Poziv za stranku na usmenu raspravu – WORD

član 69 i 179 Poziv za svjedoka – WORD

član 69 st 1 Poziv za stranku lično prisustvo obavezno – WORD

član 69 st 1 Poziv za stranku – WORD

član 71 i 192 Poziv za vještaka – WORD

član 72 st 3 Zaključak o privođenju – WORD

član 72. st 3, član 179, član 167 st 3, član 190 st 1 i član 191 Zaključak novčano kažnjavanje – WORD

član 73 i 78 Zapisnik o važnijim radnjama u toku postupka – WORD

Content