Moja prava u vezi ugovora zaključenog na ulici.

 

 

U slučaju ugovora zaključenih van poslovnih prostorija, (kao što su ugovori koje potrošači zaključuju sa telekom operaterima), trgovac je obavezan dati potrošačima pisano obavještenje o njihovom pravu da raskinu ugovor u roku od 15 dana zajedno s imenom i adresom lica kojem se raskid upućuje. Obavještenje mora sadržavati ime, odnosno firmu trgovca, njegovu adresu, datum slanja obavještenja, podatke potrebne radi identificiranja ugovora, posebno naznaku ugovornih strana, te predmet ugovora i njegovu cijenu, kao i rok za raskid ugovora (15 dana). U slučaju spora trgovac je dužan dokazati da je potrošač na vrijeme predao obavještenje iz ovog člana.

 

Potrošač ima pravo da ne prihvati posljedice ugovora na način da pošalje pisano obavještenje trgovcu u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora. Potrošač nije obavezan navesti bilo koji razlog za raskid ugovora niti platiti bilo kakve troškove ili naknadu u vezi s tim. Potrošač je jedino obavezan platiti troškove vraćanja proizvoda. Dostavljanje obavještenja imat će za posljedicu oslobađanje potrošača od bilo koje obaveze iz zaključenog ugovora, osim obaveze vraćanja proizvoda koji mu je isporučen.

Teret dokazivanja bit ce obaveza trgovca od momenta nastupanja roka za raskid ugovora. Kada potrošač iskoristi svoje pravo da raskine ugovor, trgovac je dužan izvrsiti vraćanje novca uplaćenog za proizvod bez odgađanja u roku od 15 dana.

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI