Kako dokazati da je vozilo oštećeno zbog rupe na cesti

Možete li pojasniti šta su pretpostavke odgovornosti za štetu

Vozilo je oštečeno zbog rupe na cesti. Da li imam pravo na obeštečenje