Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16) poznaje angažmane kojima se ne zasniva radni odnos, a to su:

  • Ugovor o stručnom osposobljavanju
  • Ugovor sa direktorom bez zasnivanja radnog odnosa
  • Ugovor o privremenimi povremenim poslovima

 

Postoje i vrste angažmana fizičkih lica koja nisu reguulisana Zakonom o radu:

 

  • Ugovor o volntiranju
  • Ugovor o prokuri
  • Ugovor o djelu

 

IZ PRAKSE

Često postavljeno pitanje je propisivanje destimulacije zbog neizvršavanja radnih zadataka, tj. može li se radniku umanjiti plaća?

Destimulacija nije moguća kao kazna, jer takvo nešto se ne može propisati Pravilnikom o radu, jer to ne dozvoljava Zakon o radu.

Pogledaj više

Poslodavac  može  otkazati  ugovor  o  radu  radniku,  bez obaveze  poštivanja  otkaznog  roka (vanredni otkaz ),  u  slučaju  da  je  radnik odgovoran  za  teži  prijestup  ili  za  težu  povredu  radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi  bilo  osnovano  očekivati  od  poslodavca  da  nastavi  radni odnos.

Pogledaj više

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog  roka,  u slučaju  da  je  poslodavac  odgovoran  za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos.  U slučaju otkazivanja ugovora o raduradnik  ima  sva  prava  u  skladu  sa  zakonom, kao  da  je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

Pogledaj više