Ako  je  tužba  protiv  dužnika  odbačena  zbog  nenadležnosti  suda  ili kod drugog uzroka koji se ne tiće suštine stvari, pa povjerilac podigne ponovo tužbu u roku od tri mjeseca od dana pravnosnasnosti odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastarijevanje prekinuto prvom tužbom. Isto vrijedi i za pozivanje u zaštitu, i za isticanje prebijanja potraživanja u sporu, kao i u slučaju kad je sud ili drugi organ uputio dužnika da svoje prijavljeno potraživanje ostvaruje u parničnom postupku.

Dana 18.01.1992. godine na putu G.O.u M. dogodila se saobraćajna nezgoda  u kojoj je  učestvovao  tuženi M.S., upravljajući teretnim vozilom marke „TAM“, reg.broja…, vlasništvo  O.K. .Navedeno vozilo bilo je  osigurano polisom osiguranja drugotužene … osiguranje dd S. br. 6722647 sa rokom važenja do 10.09.1992.godine.Kod Općinskog suda Gradačac vođen je krivični postupak protiv prvotuženog  M.S. pod brojem Ki ­6/92 ali  isti zbog ratnih okolnosti nije okončan te je temeljem Zakona o amnestiji navedeni postupak obustavljen rješenjem ovog suda br. Kv – 8/2000 od 01.02.2000. godine. U toj nezgodi smrtno je  stradao  S.B., sin tužitelja T.B. i  F.B.  i brat tužitelja H.B.

Oštećeni  T.B. i E.D. su upućeni da imovinsko pravne zahtjeve mogu ostvariti u parnici rješenjem ovog suda br. Kv 8/2000 od 01.02.2000. godine, Ki 8/99 i Ki6/92, koje je oštećeni  T.B. primio dana 09.02.2000. godine. Kako su tužitelji tužbu u ovom predmetu podnijeli dana 21.02.2000.godine, to sud nalazi da je tužba podnesena u okviru roka od 3 mjeseca predvidjenog odredbom čl. 390. Zakona o obligacionim odnosima,te da stoga nije osnovan istaknuti  prigovor  zastare  potraživanja.

PREMA ODREDBI ČLANA 26. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, UGOVOR JE SKLOPLJEN  KADA  SU  SE  UGOVORNE  STRANE  SAGLASILE  O  BITNIM SASTOJCIMA  UGOVORA.  KADA  STRANE  VJERUJU  DA  SU  SAGLASNE,  A ZAPRAVO MEĐU NJIMA POSTOJI NESPORAZUM O PRAVNOJ PRIRODI UGOVORA ILI  O  KOJEM  BITNOM  SASTOJKU  UGOVORA  RADI  SE  O  NESPORAZUMU (DISSENSUS).

Pogledaj više

UKOLIKO JE UGOVOR, KOJI JE „OSIGURAN“ UGOVORNOM KAZNOM, RASKINUT, NEMA  MOGUĆNOSTI  OSTVARIVANJA  PRAVA  NA  UGOVORENU  KAZNU,  POŠTO JE  RASKIDOM  UGOVORA  PRESTALA  SVRHA  ZA  KOJU  JE  UGOVORENA  KAZNA BILA  UGOVORENA  (UGOVORENA  KAZNA  JE  SREDSTVO  OSIGURANJA ISPUNJENJA OBAVEZE IZ UGOVORA U ROKU).

Pogledaj više