Nogometni  klub  kao  organizator  nogometne  utakmice  odgovara  za  štetu

gledaocu koji je povrijeđen staklenom pivskom bocom bačenom iz gledališta.

 

Iz obrazloženja:

Predmet  spora  u  ovoj  parnici  je  zahtjev  za  naknadu  štete  nastale  tjelesnom

povredom koju je tužilac pretrpio prilikom vatrometa organizovanog na nogometnoj

utakmici  koju  je  organizovao  tuženi,  te  bacanja  raznih  predmeta.  Ukoliko  je  šteta

prouzrokovana iz bačene pivske flaše, koju su iz gledališta bacili posjetioci, tada tuženi za ovu štetu odgovara kao organizator priredbe u skladu sa članom 181. Zakona o obligacionim odnosima.

(Ks u Sarajevu – Bilten sp KsS 2/1999 – 22)

 

 

 

Ad acta