Član 40. i 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

 

ODLUKE USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DJELUJU OD MOMENTA OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENIM GLASILIMA (EX NUNC).

 

Iz obrazloženja:

Ustavni sud Federacije BiH je dana 23.11.2011. godine donio presudu broj U-29/11 (objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 86/11 od 21.12.2011.godine) kojom je utvrdio da Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblati zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/00) u vrijeme zaključivanja u odnosu na Hercegovčako-neretvanski kanton nije bio zaključen u skladu sa članom III.2.b) i 3. Ustava Federacije BiH. Polazeći od navedene odluke Ustavnog suda Federacije BiH koja po pravilu djeluje od momenta njenog objavljivanja (ex nunc), a retroaktivno (ex tunc) samo ukoliko je Ustavni sud u svojoj odluci takvo djelovanje utvrdio (član 40. i 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BiH), drugostepeni sud pravilno zaključuje da se odluka Ustavnog suda primjenjuje u konkretnom slučaju, odnosno da na spornom GKU ne mogu biti utemeljena potraživanja tužiteljice. Prije donošenja odluke Ustavnog suda Federacije BiH o zahtjevu tužiteljice nije pravosnažno rješeno pred redovnim sudovima, pa se odluka Ustavnog suda ima neposredno primjeniti u konkretnom slučaju. Kada presudom Ustavnog suda nije utvrđeno njeno retroaktivno važenje, u drugačijoj situaciji, da je odluka donesena nakon donošenja odluka nižestepenih sudova, po mišljenju ovog suda, a suprotno izraženom pravnom stavu drugostepenog suda (da sporni GKU od donošenja nije mogao proizvoditi bilo kakve pravne efekte) zahtjev tužiteljice bi bio osnovan bez obzira što je zasnovan i na GKU.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 Rs 036154 12 Rev od

05.07.2012. godine).

 

REDOVNI OTKAZ

Poslodavac  može  otkazati  radniku  ugovor  o  radu,  uz propisani otkazni rok, ako:

  1. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ili
  2. radnik nije  u  mogućnosti  izvršavati  svoje  obveze  iz radnog odnosa.

Pogledaj više

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog  roka,  u slučaju  da  je  poslodavac  odgovoran  za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos.  U slučaju otkazivanja ugovora o raduradnik  ima  sva  prava  u  skladu  sa  zakonom, kao  da  je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

Pogledaj više