Osnovna načela

Osnovna načela se propisuju zakonima, i to nisu uvodi u zakone kako se to pogrešno smatra.

Naime riječ je o pravnim kriterijima (pravnim principima), koji predstavljaju, temelje pravnog uređenje kojim se veliki neodređeni broj spornih pravnih situacija rješava na pravno i društveno optimalan način.

Posebno dolazi do izražaja u slučajevima kada ne postoji izričita zakonska odredba kojom bi se razrješila sporna pravna situacija. To su pravila putem kojih se dolazi do ispravnog rješenja stvari. Osnovna načela mogu biti izričito formulirana ili se mogu izvesti iz sadržaja određenih propisa.

S tim u vezi  u Zakonu o upravnom postupku imamo izričito formulirana osnovna načela od kojih posebno izdvajamo načelo zakonitosti, načelo zaštita prava građana i zaštita javnog interesa, načelo efikasnosti, načelo materijalne istine (meni najdraže op.a.), načelo saslušanja stranke, načelo ocjena dokaza, prava žalbe, konačnosti rješenja, pravomočnost rješenja, ekonomičnost postupka, pomoći neukoj stranci.

Za razliku od Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH, broj 2/98 i 48/99) u Zakon o upravnim sporovima (Službene novine Federacije BiH, broj 9/05) nema izričito formulirana načela nego se ista izovde iz sadržaja određenih odredbi. U načela Zakona o upravnim sporovima svrstavaju se  načelo zakonitosti, načelo zaštite prava stranaka pred sudom u vezi sa njihovom procesnom ravnopravnošću/neravnopravnošću, načelo dispozicije stranaka, načelo oslanjanja na činjenično stanje iz upravnog postupka, načelo zbornog suđenja (izuzetak upravni spor protiv rješenja o stavljanju stranca pod nadzor), načelo odlučivanja u nejavnoj sjednici, načelo primjene ZPP-a, načelo o upotrebi jezika i načelo o troškovima postupka.

 

Za pravno savjetovanje i usluge kontaktirajte AD ACTA

IZ PRAKSE

Često postavljeno pitanje je propisivanje destimulacije zbog neizvršavanja radnih zadataka, tj. može li se radniku umanjiti plaća?

Destimulacija nije moguća kao kazna, jer takvo nešto se ne može propisati Pravilnikom o radu, jer to ne dozvoljava Zakon o radu.

Pogledaj više

Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16) poznaje angažmane kojima se ne zasniva radni odnos, a to su:

– Ugovor o stručnom osposobljavanju….

Pogledaj više

Poslodavac  može  otkazati  ugovor  o  radu  radniku,  bez obaveze  poštivanja  otkaznog  roka (vanredni otkaz ),  u  slučaju  da  je  radnik odgovoran  za  teži  prijestup  ili  za  težu  povredu  radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi  bilo  osnovano  očekivati  od  poslodavca  da  nastavi  radni odnos.