OTKAZ  UGOVORA  O  RADU  O D  STRANE  RADNIKA

REDOVNI OTKAZ

Otkazni rok ne može biti kraći od sedam dana u slučaju da  radnik otkazuje ugovor o radu.

VANREDNI OTKAZ

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog  roka,  u slučaju  da  je  poslodavac  odgovoran  za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos.  U slučaju otkazivanja ugovora o raduradnik  ima  sva  prava  u  skladu  sa  zakonom, kao  da  je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

Primjer:

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog  roka ukoliko poslodavac ne omogući radniku zaštitu na radu.

Obavezna je pisana forma otkaza sa detaljnim obrazloženjem.

Predlažem da se u ovakvim slučajevima donese rješenje i u slučaju kada poslodavaca daje otkaz, kao i u slučaju kada radnik daje otkaz.
U svakom slučaju u pouci o pravnom lijeku treba stajati da radnik može izjaviti žalbu u roku od 30 dana o kojoj (ponovo) odlučuje poslodavac.

IZ PRAKSE

Država je po Zakonu o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 100/13) izgubila privilegije koja je uživala kao nosilac stvarnih prava. Sada je i država kao titular prava vlasništva u potpunosti izjednačena sa ostalim titularima, što je posebno značajno za dosjelost.

Pogledaj više

Ako na dan stupanja na snagu Zakona o stvarnim pravima pravo upravljanja ili pravo korištenja ili pravo raspolaganja zgradom u društvenom vlasništvu pripada osobi različitoj od one kojoj je pripadalo pravo upravljanja ili pravo korištenja ili pravo raspolaganja zemljištem, pravo vlasništva nekretnine iz člana 347. ovoga zakona stječe vlasnik zgrade legalizacijom zgrade (čl. 348. ZSP).

Pogledaj više

Osnovna načela se propisuju zakonima, i to nisu uvodi u zakone kako se to pogrešno smatra.

Naime riječ je o pravnim kriterijima (pravnim principima), koji predstavljaju, temelje pravnog uređenje kojim se veliki neodređeni broj spornih pravnih situacija rješava na pravno i društveno optimalan način.

Pogledaj više