REDOVNI OTKAZ

Otkazni rok ne može biti kraći od sedam dana u slučaju da  radnik otkazuje ugovor o radu.

 

VANREDNI OTKAZ

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog  roka,  u slučaju  da  je  poslodavac  odgovoran  za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos.  U slučaju otkazivanja ugovora o raduradnik  ima  sva  prava  u  skladu  sa  zakonom, kao  da  je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

 

Primjer:

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog  roka ukoliko poslodavac ne omogući radniku zaštitu na radu.

Obavezna je pisana forma otkaza sa detaljnim obrazloženjem.

Predlažem da se u ovakvim slučajevima donese rješenje i u slučaju kada poslodavaca daje otkaz, kao i u slučaju kada radnik daje otkaz.
U svakom slučaju u pouci o pravnom lijeku treba stajati da radnik može izjaviti žalbu u roku od 30 dana o kojoj (ponovo) odlučuje poslodavac.

PRIHVATANJE  ILI  NEPRIHVATANJE  PONUDE  I  POTPISIVANJE  IZMIJENJENOG UGOVORA O RADU NIJE USLOV ZA SUDSKU ZAŠTITU U SPORU RADI PONIŠTENJA ODLUKE O OTKAZU. I U SLUČAJU KADA ZAPOSLENIK NE PRIHVATI IZMIJENJENI UGOVOR O RADU, POSLIJE DONOŠENJA ODLUKE O OTKAZU MOŽE SA USPJEHOM ISTICATI  POSTOJANJE  USLOVA  ZA NEZAKONITOST  IZMIJENJENOG  UGOVORA  KAKO U METERIJALNOM TAKO I U FORMALNOM SMISLU.

Pogledaj više

Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16) poznaje angažmane kojima se ne zasniva radni odnos, a to su:

  • Ugovor o stručnom osposobljavanju
  • Ugovor sa direktorom bez zasnivanja radnog odnosa
  • Ugovor o privremenimi povremenim poslovima

Pogledaj više