REDOVNI OTKAZ

Poslodavac  može  otkazati  radniku  ugovor  o  radu,  uz propisani otkazni rok, ako:

  1. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ili
  2. radnik nije  u  mogućnosti  izvršavati  svoje  obveze  iz radnog odnosa.

 

Dodatni uslovi koji moraju biti ispunjeni: ako  se  ne  može  utemeljeno očekivati od poslodavca da uposli radnika na druge poslove ili  da  ga  prekvalificira  i  dokvalificira  za  rad  na  drugim poslovima.

Otkazni rok kada poslodavac daje otkaz ne može biti kraći od 14 dana, ni duži od 3 mjeseca.

 

VANREDNI OTKAZ

Poslodavac  može  otkazati  ugovor  o  radu  radniku,  bez obaveze  poštivanja  otkaznog  roka (vanredni otkaz ),  u  slučaju  da  je  radnik odgovoran  za  teži  prijestup  ili  za  težu  povredu  radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi  bilo  osnovano  očekivati  od  poslodavca  da  nastavi  radni odnos.

U  slučaju  lakših  prijestupa  ili  lakših  povreda  radnih obaveza  iz  ugovora  o  radu,  ugovor  o  radu  se  ne  može otkazati bez prethodnog pisanog upozorenja radniku.

Ugovor o radu u ovim slučajevima može se otkazati u roku od 60 dana od dana saznanja za činjenicu zbog koje se daje otkaz, ali najduže u roku od jedne godine od dana učinjene povrede.

U praksi se može desiti da neki radnik sazna za činjenicu zbog koje se daje otkaz pa javi nadređenom. – U tom slučaju Ugovor o radu može se otkazati u roku od 60 dana od dana saznanja za činjenicu zbog koje se daje otkaz. Navedeno može ići u prilog radniku u slučaju sudskog postupka, jer poslodavci o ovome ne vode računa.

Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog ponašanja ili rada radnika, obavezan  je omogućiti  radniku  da  se  izjasni  o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret.

Iz prakse – Ukoliko poslodavac ne omogući  radniku  da  se  izjasni  o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret takav otkaz je nezakonit.