Član 35. Zakoa o radu (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40700, 47/02, 38/03, 66/03 i 20/07)

 

Pravilan je zaključak prvostepenog suda da je tužilja nakon što se saglasila da joj radni odnos prestane bez otkaznog roka, igubila pravo na otkazni rok, kao i pravo da po osnovu otkaznog roka zahtijeva izgubljenu zaradu.

 

(Presuda Vrhovnog sud Republike Srpske broj: 71 0 P 121059 14 Rev od 26.01.2017. godine)